Οι έμπειροι εκτελωνιστές μας είναι διαθέσιμοι να βοηθήσουν με θέματα που αφορούν την τελωνειακή νομοθεσία και τους κανονισμούς της Ελλάδος.

Μπορούμε να καλύψουμε οποιαδήποτε αεροδρόμιο και λιμάνι και να αντεπεξέλθουμε σε κάθε είδους εκτελωνισμό με την ταχύτητα και ακρίβεια που ο πελάτης αναμένει και δικαιούται να έχει.